Buddyzm

Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat. Stanowi ścieżkę rozwoju zawierającą elementy religii, filozofii  i psychologii. Różni się od chrześcijaństwa i innych religii, które zakładają istnienie osobowego Boga i opierają się na wierze i dogmatach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie pełnego rozwoju i pełnej wolności umysłu – Oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego też buddyzm jest nazywany religią doświadczenia.

Zgodnie z naukami Buddy wszelkie cierpienie jest efektem błędów popełnionych w przeszłości na skutek niewiedzy. Zrozumienie tego w jaki sposób wszystkie zjawiska są współzależne, pozwala podejmować działania, które przynoszą szczęście i unikać tych, które prowadzą do cierpienia.

W buddyzmie zawsze istniało wiele różnych tradycji, szkół i stylów praktyki. Pomimo funkcjonującego na Zachodzie stereotypu mnicha ubranego w kolorowe szaty, większość europejskich buddystów to osoby świeckie, prowadzące normalne życie rodzinne i zawodowe. Esencję Diamentowej Drogi stanowi odkrycie wspaniałego potencjału tkwiącego w każdej osobie i w każdej sytuacji.